Łukasz Jamróz - Indywidualny Trening Piłkarski i Motoryczny
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego  https://lukasz-jamroz.pl/sklep/

§ 2
Sprzedawca

Sklep prowadzony jest przez: Łukasz Jamróz – Indywidualny Trening Piłkarski i Motoryczny.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: czesc@lukasz-jamroz.pl

Social Media:
Facebook – Łukasz Jamróz – Trening Piłkarski
Instagram – trener_jamroz

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, formularz kontaktowy na stronie, lub poprzez social media.

§ 4
Ceny podane w sklepie

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
Wpisać ewentualny „kod kuponu” i kliknąć „zastosuj kupon”;
Jeżeli zamówienie się zgadza, należy kliknąć „Przejdź do kasy”;
Następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie poprawnych danych odbiorcy Zamówienia;
Wybrać sposób płatności, oraz kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

§ 6
Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne dotpay

§ 7
Oferowane metody oraz koszty dostawy

Dostawa odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zaczyna się od złożenia i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
Potwierdzeniem chęci zawarcia umowy jest opłacenie przez Klienta zamówienia w dniu zamówienia. Za datę opłacenia uznaje się wpływ środków na rachunek Sprzedawcy.
Po otrzymaniu płatności Sprzedawca udostępnia produkt drogą elektroniczną.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

Sprzedawca sprzedaje wyłącznie produkty w wersji elektronicznej.
Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis, datę, oraz dane Klienta składającego reklamację.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.